Czy dotacja udzielona zakładowi budżetowemu na zakupy inwestycyjne oraz inwestycje służące działalności statutowej zakładu jest pomocą publiczną ?
Michał Łyczek