Na jaką kwotę i z jaką datą ma być zaświadczenie o udzielonej Pomocy de minimis dla Zakładu Pracy Chronionej ?
Rafał Fudalewski