Czy dofinansowanie kosztów kształcenia praktycznej nauki zawodu, jakie otrzymują przedsiębiorcy na podstawie art. 70b ust. 6 ustawy o systemie oświaty, stanowi dla nich pomoc publiczną ?
Rafał Fudalewski