Jak należy postąpić w przypadku przekroczenia (gdy uwzględnia się odsetki) granicznej kwoty pomocy de minimis obowiązującej poprzednio ?
Michał Łyczek