Na co powinien zwracać szczególną uwagę beneficjent składając wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFS ?
Paweł Zdun