Stosowanie pomocy publicznej w rolnictwie w formie zwolnień i ulg w podatku rolnym.
Aleksandra Szelągowska