Czy udzielenie ulgi spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest gmina, będącej jedynym przedsiębiorcą na terenie tej gminy zajmującym się m.in. wysypiskiem śmieci, wodociągami i ciepłownictwem miejskim, stanowi pomoc publiczną?
Agnieszka Radzimowska