Czy udzielenie ulgi przedsiębiorcy, który działa wyłącznie na terenie jednego państwa członkowskiego UE (np. Polska), narusza zasady wymiany handlowej wewnątrz Unii Europejskiej? Czy udzielone mu wsparcie to pomoc publiczna?
Agnieszka Radzimowska