Czy w systemie SHRIMP można dokonywać korekt przesłanych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej ?
Rafał Fudalewski