Czy sprawozdania o pomocy publicznej udzielonej w rolnictwie lub rybołówstwie sporządzamy za pośrednictwem aplikacji SHRIMP ?
Rafał Fudalewski