Czy informację o nieudzielaniu pomocy publicznej w danym okresie sprawozdawczym należy przekazywać za pośrednictwem systemu SHRIMP ?
Rafał Fudalewski