Czy w systemie SHRIMP należy sporządzić sprawozdanie za III kwartał 2008 r.?
Rafał Fudalewski