Czy został opublikowany wykaz podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej za pomocą systemu SHRIMP?
Rafał Fudalewski