Czy umorzenie podatku od nieruchomości ośrodkowi kultury stanowi pomoc publiczną i należy ją wykazać w sprawozdaniu kwartalnym o udzielonej pomocy publicznej ?
Agnieszka Radzimowska