Czy treść samego programu operacyjnego wystarczy, aby przygotować projekt?
Izabela Krasowska