Kiedy będzie możliwe skaładanie wniosków o dotacje z funduszy unijnych na lata 2007-2013?
Izabela Krasowska