Czy istnieje możliwość uzyskania refundacji wydatków już zrealizowanego i zakończonego projektu ?
Maciej Fijałkowski