Czy będzie można otrzymać dotację unijną na odnawialne źródła energii.
Izabela Krasowska