Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 6 listopada 2003 r. nr: LK-1546/LP/03/AP

Odpowiadając na pismo z dnia 27.06.2003 r. znak: PO-3119-17/2003, dotyczące interpretacji przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2002 r., nr 9, poz. 84 ze zm.) - Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia.

Zgodnie z art. 16 w związku z art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r. opł...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: