Pomoc publiczna jako rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych
Robert Zenc

Jednym z dopuszczalnych przeznaczeń udzielanej pomocy publicznej jest tzw. rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych. Pomoc taka może być udzielana przedsiębiorstwom świadczącym usługi w ogólnym interesie gospodarczym (sektor użyteczności publicznej), w oparciu o derogację wynikającą z art. 86 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE). Powyższy przepis pozwala na odstępstwo od ogól...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: