Zakłady pracy chronionej - refleksji słów kilka
Jacek Matyja

Niniejsze opracowanie jest wynikiem doświadczeń organu podatkowego, zebranych podczas prowadzonych postępowań podatkowych, których przedmiotem było ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości w związku z kwestionowaniem przez organ podatkowy prawa do korzystania przez zakłady pracy chronionej ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 sty...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: