Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 6 listopada 2003 r. nr: LK-1831/LP/03/AP

Odpowiadając na pismo z dnia 6 sierpnia 2003 r., znak: R.G.0050-23/2003, dotyczące interpretacji przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DzU z 1993 r., nr 94, poz. 431 ze zm.) - Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 10 z podatku rolnego zwolnione są grunty pod wałami przeciwpowodziowymi oraz położone w międzywalach.

...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: