Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 31 października 2003 r. nr: LK-1754/LP/03/AP

Odpowiadając na pisma z dnia 31 lipca 2003 r., znak: Fn I 3102/100/2003 i z dnia 11 sierpnia 2003 r., znak:" Fn I 3102/103/2003, w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2002 r., nr 9, poz. 84 ze zm.) - Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia.

Zgodnie z art.5 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stawka maks...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: