Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 6 listopada 2003 r. nr: LK-1463/LP/03/AP

Odpowiadając na pismo znak: WPO-3110/1/2003, dotyczące opodatkowania użytków rolnych - Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DzU z 1993 r., nr 94, poz. 431 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grun...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: