Ulga inwestycyjna w przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego.
Rafał Dowgier