Czy nabycie nieruchomości w drodze licytacji jest rodzajem umowy sprzedaży, o której mowa w art. ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym?
Rafał Dowgier