Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 26 listopada 2004 r. nr: LK-658/LP/KM/04

Odpowiadając na pismo w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2002 r., nr 9, poz. 84 ze zm.) obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powst...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: