Poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego a budżet jednostki samorządu terytorialnego
Ewa Czołpińska

W rozumieniu prawa cywilnego, poręczenie jako zabezpieczenie kredytu jest umową, przez którą poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu udzielonego przez bank na wypadek, gdyby kredytobiorca nie spłacił go w oznaczonym w umowie terminie.

Jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 52 ustawy o finansach publicznych

Jak przepisy ustawy o finansach publicznych regulują kwestie związ...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: