Ogólnopolski program pomocy regionalnej udzielanej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości, wprowadzonego w drodze uchwał rad gmin na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Robert Zenc

Od kilku miesięcy na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl - Podatki/Projekty aktów prawnych) widnieje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Od momentu opublikowania projektowanego rozporządzenia, w prasie pojawiają się niejednokrotnie dość n...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: