Jak opodatkować grunty sklasyfikowane jako W/Ł IV (rów na łące) w gospodarstwach rolnych?
Rafał Dowgier