Czy w poniższym przypadku powinien być opłacony podatek rolny od gruntów?
Rafał Dowgier