Jak opodatkować grunty o powierzchni 38 ha (gospodarstwo rolne) będące współwłasnością kilku osób fizycznych oraz dwóch zakładów pracy chronionej (spółki)?
Rafał Dowgier