Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 31 października 2003 r. nr: LK-ST-2554/LP/03/AP

Odpowiadając na pismo z dnia 18 lipca 2003 r. znak: 3125/92/2003 dotyczące wydawania zaświadczeń potwierdzających fakt posiadania bądź użytkowania gruntów - Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje.

Na podstawie art. 306a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU nr 137, poz. 926 ze zm.) organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegają...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: