Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 1 grudnia 2004 r. nr: LK-660/LP/PP/04

Odpowiadając na pismo znak: FP. II. 31140-1-1/2004, w sprawie interpretacji pojęć zawartych w załącznikach do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2002 r., nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (DzU nr 234, poz. 1969) - Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia.Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: