Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 29 października 2003 r. nr: LK-1211/LP/03/MS

Odpowiadając na pismo znak: L. dz. FB/3103-09/2003 w sprawie interpretacji ustawy o podatku rolnym - Ministerstwo Finansów wyjaśnia.

 

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DzU z 1993 r., nr 94, poz. 431 ze zm.) podatnikami podatku rolnego są: osoby...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: