Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 28 października 2003 r. nr: LK-1931/LP/03/IP

Odpowiadając na pismo z dnia 18 września 2003 r. znak: SO-0717/114/03 w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2002 r., nr 9, poz. 84 ze zm.), zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają budynk...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: