Określenie podmiotowego zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego - wybrane problemy
Joanna M. Salachna

Celem niniejszych rozważań jest ukazanie problemów i wątpliwości pojawiających się w związku z ustalaniem, na gruncie regulacji ustawowych, kręgu podmiotów podlegających odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, popełnione w związku z prowadzoną przez jednostki samorządu terytorialnego gospodarką finansową. Zaznaczenia wymaga, iż mają one wymiar nie tylko teoretyczny, rzutują bowiem w bezpośredni spos&...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: