Wspólnota gruntowa jako podatnik podatku rolnego.
Grzegorz Dudar