Uwarunkowania prowadzenia przez gminy aktywnej polityki w zakresie pomocy publicznej.
Jacek Partyka

Jednostki samorządu terytorialnego, jako gospodarze zarządzający podległymi terenami i wyposażeni w instrumenty podatkowe bezpośrednio oddziaływujące na przedsiębiorców, mogą realizować aktywną politykę gospodarczą, wykorzystując instrumenty pomocy publicznej w tym pomocy podatkowej. Zakres realizowanych zadań zmierzających do rozwijania aktywności gospodarczej prowadzonej na terenieArtykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: