Konta pozabilansowe w księgowości podatkowej gminy
Marcin Adamek

Od 1 lipca 2006 r. obowiązuje w gminach nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 112, poz. 761). Niniejsze rozporządzenie zastąpiło poprzednie uregulowania prawne w zakresie gminnej księgowości podatkowej, tj. Rozporządzenie Ministra ...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: