Nowe regulacje w zakresie pomocy de minimis dla prowadzących zakłady pracy chronionej
Hubert Pora

12 stycznia 2007 weszła w życie nowa regulacja z ustawy z dnia 7 grudnia 2006 „o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw" (DzU nr 245 poz 1775). Art. 3 tej ustawy znowelizował obowiązującą ustawę o podatkach i opłatach lokalnych dodając do art. 7 pkt 6b w brzmieniu: „Zwolnienie, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4, stanowi pomoc de minimis i jest udzielanie na zasad...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: