Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
Prof. Leonard Etel, Rafał Dowgier

Jedną z naczelnych zasad finansów publicznych jest - w myśl art. 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

2. Co powinien zawierać wykaz?

Wykaz, o którym mowa w analizowanym przepisie, powinien zawierać trzy kategorie informacji: - identyfikujące beneficjenta ulgi („wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, któr...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: