Zasadność funkcjonowania instytucji kultury, jako odrębnych osób prawnych w gminnach wiejskich i małych gminach miejsko-wiejskich
Edyta Jaskólska

Zgodnie z zapisami art. 9 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności

W formie instytucji kultury organizowane są także biblioteki publiczne - wynika to z regulacji ustawy o

Jednostki samorządu terytorialnego muszą zatem, aby zadośćuczynić obowiązkom nałożonym przez wspomniane przepisy i ustawy

Jednak w przeważającej większości małych gmin funkcjonują niewiel...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: