Nowy ogólnopolski program pomocy regionalnej dla gmin
Jarosław Butkiewicz

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DzU z 2007 r., nr 59, poz. 404) każda gmina, która zmierza udzielać pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości jest zobligowana przesłać odpowiedni projekt uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii. Należy zauważyć, iż przygotowanie projektu uchwały, a na...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: