Pomoc regionalna a konieczność wstrzymywania inwestycji
Piotr Łaszewski

Za główny cel ingerencji władz samorządowych w rynkowe mechanizmy kształtowania przestrzeni gospodarczej regionu uważa się walkę z istniejącym bezrobociem. Ten interwencjonizm samorządowy można realizować poprzez zapewnienie sprzyjających warunków dla rozwoju istniejących struktur przedsiębiorczości, pozyskiwanie pożądanych inwestycji zewnętrznych, wykorzystanie niezagospodarowanego majątku gminy lub lokalnych podmiotów gosp...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: