Konstruowanie uchwał podatkowych rad gmin w świetle zasad techniki prawodawczej
Rafał Dowgier

1. Wprowadzenie

praw1. Realizacji sformułowanej powyżej zasady określoności sprzyja przestrzeganie w procesie stanowienia prawa podatkowego zasad opracowywania aktów prawnych, a więc zespołu zagadnień o charakterze merytorycznym, redakcyjnym i technicznym związanych z poprawnym opracowaniem treści aktu

Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: