Wykluczenie organów władzy publicznej z grona podatników podatku VAT w świetle przepisów i orzecznictwa prawa unijnego
Monika Mazur

Wejście w życie nowej dyrektywy

Definicja podatnika

Definicja podatnika, a więc podstawowego z punktu widzenia niniejszego opracowania elementu systemu podatku od wartości dodanej, została zawarta w Tytule III dyrektywy 2006/112/WE. Na podstawie art. 9 ust. 1 zdanie pierwsze „[...p]odatnikiem jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działal...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: