Samorządowe finanse publiczne w pytaniach i odpowiedziach
Rafał Trykozko

Czy w wykazie, o którym mowa w art. 14 pkt 2 lit. e) ustawy o finansach publicznych, dotyczącym podawania informacji o osobach fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń i umorzeń w zakresie podatków i opłat należy ujmować ulgi i umorzenia udzielone na podstawie art. 42 i 43 ustawy o finansach publicznych, np. z opłat za wieczyste użytkowanie czy z czynszów?

<...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: