Obecne zasady gospodarki finansowej j.s.t. a konieczność wskazywania przez gminy źródeł dochodów, z których zostaną pokryte zaciągane zobowiązania
Ewa Czołpińska

Obowiązujący od 1990 r. art. 58 ust. 1 ustawy o samorządzie

Obecnie zatem, w praktyce, przywołany przepis art. 82 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych nie może być wykonywany bez naruszenia postanowień ustawy o samorządzie gminnym. Ustawodawca zezwolił na spłatę kredytów i pożyczek ze środków pochodzących z

Ponadto, nie można pominąć faktu, iż takie regulacje sugerują (chociaż...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: