Odpowiedzialność lokalnych organów podatkowych i ich pracowników z tytułu zaniechania zawiadomienia o dokonanych czynach zabronionych w prawie podatkowym
Mariusz Charkiewicz, Bogumił Pahl

1. Uwagi ogólne

podatkowa1 otwierającego rozdział II tej ustawy zatytułowany „Organy podatkowe i ich właściwość" - organem podatkowym pierwszej instancji jest naczelnik urzędu skarbowego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa. Organami II instancji są: dyrek...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: